Tuotannon simulointi

TuotantoTarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman erilaisia layout-suunnittelun ja simuloinnin palveluita. Tuotantolaitoksia palvelemme pohjaratkaisujen suunnittelussa ja tuotantolaitteiden sijoittelussa tuotantotiloihin. Simulointipalvelut soveltuvat tuotantolaitosten lisäksi laitteiden valmistajille ja tuotantolinjojen laitetoimittajille.

Simulointi soveltuu uusien tuotantokonseptien tutkimiseen, materiaalivirtojen ja tuotannon pullonkaulojen selvittämiseen sekä sisäiseen päätöksentekoon investointiprojekteissa. Simuloinnin avulla voidaan tuottaa 3D-näkymiä ja liikkuvaa kuvaa esim. myyntimateriaaliin ja tarjousten liitteeksi. Olemassa olevia CAD-malleja voidaan hyödyntää simuloinnissa, jolloin simuloinnin tekeminen on vaivatonta.

  Tuotannon simulointipalvelut kattavat:

  • 2D- ja 3D-layoutit
  • Koneiden ja tuotantolinjojen toiminnalliset 3D-mallit
  • Tuotannon ja materiaalivirtojen 3D-simuloinnin
  • Erilaisten tuotantovaihtoehtojen vertailut
  • Visualisoinnit myynnin tueksi ja tarjousten liitteiksi