Automaatiosuunnittelu ja sähkösuunnittelu

Sähkö- ja automaatioteknisen suunnitteluosaamisemme pääalue on koneenrakennuksen ja tuotantoautomaation sähkö- ja ohjaussuunnittelu. Vankka kokemuksemme laajoista tuotantolaitosten automatisoinneista aina yksittäisten laitteiden osakokonaisuuksien sähköistämiseen, palvelee suurinta osaa asiakkaistamme. Koneiden ja tuotantolinjojen sähkö- ja automaatiosuunnittelu, logiikoiden- ja valvomoiden ohjelmointi, robotiikkasuunnittelu ja käyttöönottotehtävät muodostavat osaamisalueemme keskeisimmän osan.


KäyttöönottoEsimerkkejä suunnittelupalveluistamme:

• Logiikka, käyttöliittymä ja valvomo-ohjelmointi
• Sähkösuunnittelu- ja automaatiosuunnittelu
• Modernisoinnit
• Käyttöönotot