Lujuustekninen suunnittelu

Lujuustekninen suunnittelu on tärkeä osa kone- ja laitesuunnittelua. Kokemuksemme lujuuslaskennasta ja rakenteiden optimoinnista tuo varmuutta ja kustannustehokkuutta suunnitteluprojekteihin. Lujuuslaskentaohjelmistot mahdollistavat koneiden ja rakenteiden kestävyyden tutkimisen, eri vaihtoehtojen analysoinnin ja vertailun sekä rakenteiden optimoinnin.

Lujuuslaskenta nostoapuväline

Lujuuslaskentapalvelumme:

  • Lineaariset ja epälineaariset lujuusanalyysit
  • Siirtymät ja jännitykset
  • Myötörajat
  • Väsymislaskenta
  • Rakenteiden optimointi